از حالا به بعد تو هم یک انسان برتری

  قبل از شروع دوره خوب به نکات زیر دقت کن!

  • قبل از شروع تمرین لوازم مورد نیاز را نزدیک خودت بزار
  • نوشیدن آب حین تمرین فراموش نشه!
  • حتی اگر انرژی هر روز را نداری اقدام به تمرین کن
  • یک لیوان قهوه قبل تمرین میتونه سرحالت کنه
  • توجه داشته باش به ترتیب انجام دادن دوره خیلی مهمه
  • امکان دیدن ویدیو ی تمرینی جلسه بعدی تا وقتی جلسه قبل را انجام نداده باشی برات وجود نداره
  • برای ورزش کردن مصمم باش
  • این رو بدون شروع کردن مهم ترین قانونه
  • همیشه پشتکار باعث موفقیته
  • هیچ نتیجه ای یک روزه بدست نمیاد