این یک ویژگی فوق العاده و خیره کننده برای کسانی است که میخواهند وب سایتی متفاوت از رقبای خود داشته باشند!

[woodmart_image_hotspot img=”1937″ img_size=”full”][woodmart_hotspot hotspot_dropdown_side=”top” hotspot=”77.270||57.547″ product_id=”1404″][/woodmart_hotspot][woodmart_hotspot hotspot=”24.480||12.274″ product_id=”1416″][/woodmart_hotspot][woodmart_hotspot hotspot_dropdown_side=”bottom” hotspot=”58.044||7.396″ product_id=”42″][/woodmart_hotspot][woodmart_hotspot hotspot_dropdown_side=”right” product_id=”370″ hotspot=”14.910||56.255″][/woodmart_hotspot][/woodmart_image_hotspot]