معرفی ورزش اسکیت :

ورزش اسکیت  دارای رشته ها و شاخه های متنوعی می باشد و میزان گستردگی آن به حدی است که شاید بتوان از آن به عنوان یک دانشگاه کامل یاد کرد! برای درکِ بهترِ  میتوان از مثال زیر استفاده کرد:

فرض کنید تمام ورزشهایی که با توپ انجام می شوند را “فوتبال” بنامیم! واضح هست که در این صورت “فوتبال” شامل تخصص ها و اطلاعات بسیار زیاد و نامحدودی خواهد بود.این میزان گستردگی را میتوان برای ورزش اسکیت در نظر گرفت و دلیل محبوبیتِ این رشته علیرغم مهجور بودن همین مسئله می باشد.

برای حرفه ای شدن در این ورزش وجود چند فاکتور مهم از جمله علم، تجربه و خلاقیت الزامیست. قطعا وجود یک مربیِ آگاه و با تجربه نقش مهمی در مدیریتِ بین اطلاعاتِ انتقال یافته، تجربه و خلاقیت خواهد داشت.

یکی از تفاوتهای مهم این ورزش با ورزشهای دیگر در نوع ابزار مورد استفاده یعنی کفش اسکیت میباشد. در واقع استفاده از کفش اسکیت مهارتِ خاصی را میطلبد که شاید بتوان از آن به عنوان یک نوع مهندسیِ خاص در ورزش یاد کرد! از طرفی وجود سه عامل از جمله هوش، روحیه و نوع تفکر در حین کار با اسکیت منجر به ایجاد اعتماد به نفس در اسکیت سوار میشود که این امر فواید و مضرات خاص خودش را دارد. در واقع اگرچه وجود اعتماد به نفس به مانند اهرمی برای پیشرفت لازم است اما اگر شخص دچار اعتماد به نفس کاذب شود یعنی میزان توقع او از خودش با میزان ظرفیت بدنی و ورزشیِ او تناسب نبوده که در اینصورت ضربه ی روحیِ وارده میتواند حتی منجر به کناره گیریِ شخص از ادامه ی ورزش اسکیت شود.  در نتیجه در رابطه با میزان اعتماد به نفس باید واقع بین بود.

برای کسب اطلاعات بیشتر  کلیک کنید !

در همین لحظه اسکیت مورد نیاز خودت رو سفارش بده!