روزانه افراد زیادی به پزشک ارتوپد و فیزیوتراپ مراجعه می کنند و از درد ساق پا و همچنین آشیل مینالند .
و زمان زیادی را صرف تشخیص علت درد می کنند؛دریغ از اینکه نحوه بستن بند کفش شما رابطه مستقیم با سلامت شما دارد .
بعد از انتخاب کفش مناسب ورزشی ، کیفیت بند ونحوه بستن بند کفش ورزشی یکی از مهمترین عوامل مهم در کیفیت سلامت ورزش شماست در ادامه مطلب به چند نمونه از نحوه بستن بند کفش می پردازیم .
1_بستن دور مچ پا : بدترین نوع بستن بند کفش این نوع است چرا که نتنها کفش در ما شل و آزاد قرار می گیرد بلکه در حین فعالیت ورزشی ،موجب آسیب به تاندون ها و لیگامنت های شما می شود .
و امکان پیچ خوردن پای شما در حین تمرینات را افزایش میدهد .
2_نبستن بند کفش و داخل دادن ادامه آن در کفش :
کفش در پای شما آزاد خواهد بود و به راحتی پا شما در جهت های مختلف حرکت می کند شاید این مدل فقط برای استفاده روز مره مدل مناسبی باشد.
3_گره پاپیونی :
معمولا در ورزش به منظور باز نشدن گره بند کتونی ورزشی از این گره اسنفاده می کنند تا اضافه بند زیر پا شما نیوفتد .

و اماااا راه حل اسفلای
قبل از زدن پاپیون بند کفش ، ابتدا گره دوتایی بزنید تا گره روی پای شما فشار وارد نکند و رگ پای شما را تحت تاثیر قرار ندهد
بند کتونی خود را طبق توضیح گره وسپس  پاپیون زده و از ورزش خود لذت ببرید

اگه این مطلب براتون مفید بود میتونید کلیک کنید و مطالب بیشتر رو اینجا پیدا کنید!