همیشه بزرگترین دغدغه ی خانواده ها در قبال کودک رشد فردی و اجتماعی او است انقدر این موضوع براشون با اهمیت و جدی است که تمام توان و انرژی خودشون رو میزارن برای اینکه  بتونن بهترین عملکرد خودشون رو داشته باشند

در تمام دنیا و در تمام تاریخ های قبلی و حتما در تمام اینده مهمترین نگرانی یک پدر و مادر حتما فرزندش است و توجه ویژه ای برای تربیت فرزندان دارند

امروزه پدر مادر ها بچه ها را برای کلاس های متعدد ثبت رنام میکنن تا استعداد گودکان را شکوفا و کشف نمایند که تیم اموزشی اسفلای به شدت با این موضوع دست و پنجه نرم کرده 

به طور مثال :

با پدر مادر هایی که فرزند خودشون بعد از 3 کلاس تازه به کلاس اسکیت می اوردند و جانی در بچه نمی ماند تا اموزش های اسکیت را ببیند

و نمونه های عکس هم داشتیم

پدر مادر فرزند را به شدید ترین حالت ممکن استراحتی بار اورده بودند

و تمام امکانات را در اختیار ایشان گذاشتند

و حالا در کلاس اسکیت ما نمیتوانیم اموزش به روش های مرسوم دهیم

چون کودک اموزش پذیری لازم را ندارد

بهترین حالت چیست ؟

بهترین حالت این است که پدر مادر خود را در جهت رشد کودک قرار دهند و این باعث انگیزه و رشد کودک میشود

بعد از اموزش  بیش از 3 هزار کودک در حوزه اسکیت به این نتیجه رسیدیم

افراد در چیزی استعداد دارند که  در آن حالشون خوب است

نه اینکه حال پدر مادر خوب باشد توجه داشته باشید

اصلا حال پدر مادر اهمیتی در استعداد کودک ندارد

در مورد رشد کودکان این رو در نظر داشته باشید  نباید در چیزی که علاقه دارد و فعالیت میکند

حتما استعداد داشته باشد 

در واقع فعالیت در چیزی که علاقه مندی او است و همینطور حالش خوبه میتونه باعث رشد و شکوفا شدن استعداد اصلی باشه

حتی اگر بدونید استعداد وی در چیست قرار دادن وی در اون موقعیت نه تنها باعث موفقیت او نمیشود،

بلکه برای همیشه یک گارد و مقاومتی در برار راهنمایی های شما خواهد داشت

نباید سعی کنید موفقیت های کوتاه مدت و گذرا رو معیار قرار بدید در  رشته اسکیت خیلی از قهرمانان و استعداد های به نام داشتیم که بیشتر از 3 یا 4 سال فعالیت خودشون رو ادامه ندادند

چون با روش درستی به ورزش نپرداختند و موفق به ادامه شخص نشدند

ولی تیم اسفلای نمونه های زیادی داشته که کودک استرس های فراوانی به خاطر سخت گیری های پدر و مادرش داشته

و در نهایت با تمرینات مستمر و تکنیک های ضد استرس و مقابله کردن با استرس و روش های ویژه توانسیتم نهمین سال قهرمانی وی را شاد باش بگوییم

در آخر:

خیلی مهم که بدانیم استعداد چیزی نیست که بالجبار به آن برسیم

باید فرد را در موقعیتی که به آن نیاز داردقرار دهیم تا خود را پیدا کند 

و در مسیر پیدا کردن استعدادش با همکاری خودش کمکش کنیم

امید است تمام پدر مادر ها با خواندن مطالب تجربی تیم اسفلای در روند رشد فرزند عزیزشان کمک نمایند