دلايل باشگاه رفتن و ادامه ندادن آن:
همه ما ادم ها در هيجانات تصميماتي ميگيرم كه ميدونيم درسته و بايد بهش پايند باشيم ولي وقتي مدتي ميگذره يادمون ميره كه دقيقا چه هدفي داشتيم و چه تصميمي گرفتيم
يكي از دلايلي كه ادامه ورزش ؛كار رو سخت ميكنه هيجاني شروع كردن و سنگين اجرا كردن ورزش هست .
يعني روزهاي اول آن چنان با فشار تمرين ميكنيم كه مثلا اراده و عزم راسخ خودمون رو به اثبات برسونيم كه روزهاي بعد جوني برامون نميمونه بخواييم ادامه بديم از يه جايي به بعد هم كه تنبلي مياد يواشكي در گوش ما ميگه حالا امروز استراحت كن و اين داستان ادامه دار ميشه و ادامه نميدي باز بر ميگرديم سر موضوع ريكاوري و استراحت و نتايج استراحت كردن يا عدم استراحت عضله و بدن
خلاصه كه اگر يه روز  تصميم گرفتي باشگاه رو شروع كني نگو هفته اي ٦ روز بريم نگو هر جلسه ٢ ساعت تمرين ميكنيم اين رو بايد كم كم به خودت اضافه كني ؛
توصيه ميكنم هفته اي دو روز شروع كني هر ماه يك جلسه در هفته اضافه كن ؛ ساعت تمرين از ٥٠ دقيقه شروع كن و به مرور افزايش بده اينطوري بدنت حريص ميشه كه جلاسات بعدي زود تر خودشو برسونه و اون كار ناتموم رو تموم كنه

برای خواندن مطلالب بیشتر کلیک کنید .