خوشحالم که تا اینجا برای اهدافت پیش رفتی  تو تا انسان برتر شدن فاصله ای نداری 😁

  • فانکشنال:بسته تمرینی فانکشنال عضو جدا نشدنی انسان برتر که بدن شما را به ایده آل خودتون نزدیک و نزدیک تر میکند. تمرينات ويدئويی که منجر به عضله سازی و در نهایت از دست دادن چربی اضافه بدن شما میشود و فرم دهی را برای شما ساده میکند. تمرینات فانکشنال ویدئو های تمرینی ۴۰ تا ۵۰ دقیقه میباشد که بدن شما را متحول‌میکند. تمرينات برای ۳ روز در هفته طراحی شده و در هر‌مکانی با حداقل تجهیزات قابل‌اجراست. دقت داشته باشید مربی در تمرینات نکات بسیار مهمی را به شما گوشزد میکند که میتواند نتیجه ورزش‌را‌برای‌شما مفید تر کند .
  • بدن سازی: بخش بدن سازی یا باشگاه انسان برتر باشگاه همراه شماست . این بسته شامل‌برنامه بدن سازی، طراحی شده برای آناتومی و وزن شما میباشد همینطور ویدئو اجرا حرکت را هم در اختیار‌شما قرار میدهد تا این احساس را‌انتقال‌داده که مربی هر لحظه همراه شماست. برنامه ها در بازه زمانی مشخص در اختیار شما قرار گرفته و طبق برنامه اعلام شده به روز میشوند. سعی کنید در روند بدن سازی منظم باشید تا نتیجه را‌بهتر ببینید. برنامه ها برای ۳ روز در هفته با ۳ برنامه متفاوت در اختیار شما قرار‌میگیرد
  • هیت :بسته انسان برتر دارای یک بخش به نام چربی سوزی‌یا هیت میباشد. اين تمرينات سلسله تمرينات پر فشار ورزشی میباشد که میتواند شک خوبی به بدن وارد کرده و روند چربی سوزی‌شما را‌بهبود بخشد . اين تمرينات مناسب زمان هاییست که به هر‌دلیلی چند روز ورزش‌نکرده‌و یا رژیم سالمی را دنبال نکردید. با یک روز‌تمرین‌چربی‌سوزی‌میتوانید آمادگی بدست آمده را‌حفظ‌کنید‌ و بدون عذاب وجدان به روند ورزشی خود ادامه دهید . تمرینات هیت برای یک روز در هفته طراحی شده اما‌به هر دلیلی اگر احساس نیاز پیدا کردید میتوانید بیش از یک بار با یک برنامه تمرین کنید