بوت اسکیت اسفلای مدل BLACK SHADOW

تماس بگیرید

بوت اسکیت سرعت اسفلای مدل BLACK SHADOW 


فول کربن

مناسب پنجه پای پهن 

195mounting

سایز بندی =37-44

باتوجه به نوسانات قیمت ارز برای استعلام قیمت تماس بگیرید
09337000947

با توجه به نوسانات قیمت ارز برای استعلام قیمت تماس بگیرید
09337000947