۱۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان

بوت اسکیت سرعت اسفلای مدل BLACK WHITE


70درصد کربن 

مناسب برای شیپ پای استاندارد

150/165/1995MOUNTING

سایز بندی = 28تا 44