تماس بگیرید

برای اطمینان از سایز بندی بوت اسکیت مورد نظر حتما قبل از خرید با پشتیبانی هماهنگ کنید .
و سایز مورد نظر را در توضیحات خرید خود درج کنید