بوت اسکیت وارپ مدل FLASH

تماس بگیرید

بوت اسکیت سرعت وارپ مدل FLASH


70درصد کربن 

مناسب پاهای نرمال 

150/165/195Mounting

سایز بندی 31-44