تماس بگیرید

بوت اسکیت سرعت اسفلای مدل GOLDEN ROCK


فول کربن 

مناسب برای پنجه پای پهن

195mounting 

سایز بندی 37-44