بوت اسکیت اسفلای مدل GOLDEN ROCK

تماس بگیرید

بوت اسکیت سرعت اسفلای مدل GOLDEN ROCK


فول کربن 

مناسب برای پنجه پای پهن

195mounting 

سایز بندی 37-44

باتوجه به نوسانات قیمت ارز برای استعلام قیمت تماس بگیرید
09337000947

با توجه به نوسانات قیمت ارز برای استعلام قیمت تماس بگیرید
09337000947