محافظ کشکک برند لایو اپ

۲۰۷,۰۰۰ تومان

محافظ کشکک برند لایو اپ


LS5753

ساپورت زانو هنگام تمرین 

5 عدد در انبار

محافظ کشکک

تسکین/جلوگیری از التهاب رباط صلیبی قدامی زانو
از آن برای لکه بینی یا ورزش زانو استفاده می شود
با توجه به اندازه زانوی کاربر قابل تنظیم است