پکیج ورزشی 1 ماهه

پکیج پایه
تومان320000
تومان 219.000
 • چربی سوزی
 • عضله سازی
 • تمرین باشگاه
 • رژیم اخصاصی
پکیج پایه

پکیج ورزشی 3 ماهه

پکیج نقره‌ایی
تومان960000
تومان 448.000
 • چربی سوزی
 • عضله سازی
 • تمرین باشگاه
 • رژیم اختصاصی
پر طرفدار ترین

پکیج ورزشی 6 ماهه

پکیج طلایی
تومان1920000
تومان 806.000
 • چربی سوزی
 • عضله سازی
 • تمرین باشگاه
 • رژیم اختصاصی
به صرفه ترین !