بند کفش ورزشی رو چه جوری ببندیم؟

روزانه افراد زیادی به پزشک ارتوپد و فیزیوتراپ مراجعه می کنند و از درد ساق پا و همچنین آشیل مینالند . و زمان زیادی را صرف تشخیص علت درد می کنند؛دریغ از اینکه نحوه بستن بند کفش شما رابطه مستقیم با سلامت شما دارد . بعد از انتخاب کفش مناسب ورزشی ، کیفیت بند ونحوه بستن بند کفش ورزشی یکی از مهمترین عوامل مهم در کیفیت سلامت ورزش شماست در ادامه مطلب به چند نمونه از نحوه بستن بند کفش می پردازیم . 1_بستن دور مچ پا : بدترین نوع بستن بند کفش این نوع است چرا که نتنها کفش در ما شل...

ادامه مطلب