محدودیت سنی در ورزش

بهترین سن ورزشی برای شروع ورزش حرفه ای چه سنی است؟ آیا سن کودکی از معیارهای لازم برای شروع ورزش حرفه ای است؟ اینها سوالات متداولی است که به سراغ ورزشکاران می آید. در این مقاله سعی بر این است که به طور کامل و شفاف به آنها پرداخته شود. در وهله ی اول باید در نظر داشت که بین ورزش حرفه ای و ورزش قهرمانی تفاوتهای عمده ای وجود دارد. یک ورزشکار حرفه ای از مهارت بالایی برخوردار است و ضمن حفظ تمام اصول و قواعدِ ورزشکاری، به طور منظم تمرینات خود را انجام می دهد. به طور مثال ممکن است یک...

ادامه مطلب