ثبت نام کلاس های اسکیت اسفلای

شرایط کلاس ها

روز های برگزاری دوشنبه /چهارشنبه 
ساعت شروع کلاس 21
مدت هر جلسه 90 دقیقه
کلاس ها ماهیانه 8 جلسه ای 
برای ثبت نام کودکان زیر 5 سال به پشتیبانی پیام دهید 
محل تمرین واقع در سالن 1200متر مربع با  سقف بسیار بلند 
آدرس محدوده باکری( نزدیک هایپر استار )
آدرس دقیق بعد از ثبت نام برای شما ارسال خواهد شد. 

برای مشاوره و ثبت نام شماره خود را برای ما ارسال کنید