کلاس اسکیت مورد علاقت رو انتخاب کن!

   چرا کلاس اسکیت پایه اسفلای 

 • آموزش اسکیت در مجموعه اسفلای محدودیت سنی و جنسیت ندارد .
 • باتوجه به سرپوشیده بودن مکان برگزاری  کلاس های مجموعه اسفلای کلاس هامحدود به فصل نیست .
 • دستاورد های شما با آموزش صحیح اسکیت در کلاس های اسفلای
 1. میتونید به صورت حرفه ای ورزش کنید و رشته تخصصی اسکیت خودتون روانتخاب کنید.
 2. میتونید به صورت قهرمانی ورزش کنید .
 3. میتونید هیکل ایده آلی داشته باشید .
 4. یک وسیله نقلیه جدید به زندگیتون اضافه میشه .
 5. میتونید در کنار خانوادتون از ورزش کردن لذت ببرید.

 شرایط برگزاری کلاس های اسکیت پایه اسفلای 

 • روز های برگزاری یک شنبه /سه شنبه 
 • ساعت شروع کلاس ها :ساعت 20
 • مدت هر جلسه 90 دقیقه
 • کلاس ها ماهیانه 8 جلسه ای
 • هزینه کلاس های 3میلیون تومان میباشد.
 • باتوجه به اختصاصی بودن سانس تمرینی تنها بعد از ثبت نام شما آدرس دقیق خدمت شما ارسال خواهد شد.

 

آموزش اسکیت روی یخ اسفلای

    چرا کلاس اسکیت روی یخ اسفلای 

 • آموزش اسکیت روی یخ در مجموعه اسفلای محدودیت سنی و جنسیت ندارد .
 • باتوجه به سرپوشیده بودن مکان برگزاری  کلاس های مجموعه اسفلای کلاس هامحدود به فصل نیست .
 • دستاورد های شما با آموزش صحیح اسکیت در کلاس های اسفلای
 1. میتونید به صورت حرفه ای ورزش کنید و رشته تخصصی اسکیت خودتون روانتخاب کنید.
 2. میتونید به صورت قهرمانی ورزش کنید .
 3. میتونید هیکل ایده آلی داشته باشید .
 4. لذت همزمان ورزش و تفریح  روی یخ را تجربه خواهید کرد.

   شرایط برگزاری کلاس های اسکیت روی یخ اسفلای 

 • کلاس ها دو روز در هفته برگزار خواهد شد .
 • مقدار زمان هر جلسه یک ساعت می باشد .
 • کلاس ها 8جلسه در ماه مبیاشد.

 

آموزش اسکیت روی یخ و پایه

 چطور میتوانم همزمان اسکیت روی یخ و پایه را شروع کنم .

 باتوجه به اینکه اسکیت روی یخ و اینلاین دو شاخه متفاوت از هم هستند اما شما در مجموعه اسفلای میتوانید همزمان از تجربه هر دو ورزش لذت ببرید 

در مجموعه اسفلای تمرینات اسکیت پایه شما در جهت ارتقا و تقویت عضلات و در نهایت تکنیک شما در رشته روی یخ طراحی می شود .

 • آموزش اسکیت روی یخ و اینلاین در مجموعه اسفلای محدودیت سنی و جنسیت ندارد .
 • باتوجه به سرپوشیده بودن مکان برگزاری  کلاس های مجموعه اسفلای کلاس هامحدود به فصل نیست .
 • دستاورد های شما با آموزش صحیح اسکیت در کلاس های اسفلای
 1. میتونید به صورت حرفه ای ورزش کنید و رشته تخصصی اسکیت خودتون روانتخاب کنید.
 2. میتونید به صورت قهرمانی ورزش کنید .
 3. میتونید هیکل ایده آلی داشته باشید .
 4. لذت همزمان ورزش و تفریح  روی یخ و اینلاین را تجربه خواهید کرد.

   شرایط برگزاری کلاس های اسکیت روی یخ اسفلای 

 • کلاس ها دو روز در هفته برگزار خواهد شد .
 • مقدار زمان هر جلسه یک ساعت می باشد .
 • کلاس ها 8جلسه در ماه مبیاشد.