شرایط برگزاری کلاس اسکیت مجموعه اسفلای

روز های برگزاری دوشنبه /چهارشنبه 

ساعت شروع کلاس دوشنبه ساعت 20/ چهارشنبه ساعت 21

مدت هر جلسه 90 دقیقه

کلاس ها ماهیانه 8 جلسه ای 

برای ثبت نام کودکان زیر 5 سال به پشتیبانی پیام دهید 

محل تمرین واقع در سالن 1200متر مربع با  سقف بسیار بلند 

آدرس محدوده باکری( نزدیک هایپر استار )

آدرس دقیق بعد از ثبت نام برای شما ارسال خواهد شد. 

برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر اطلاعات خود را وارد کنید

اسکیت رو حرفه ای یاد بگیر!