پکیج اسکیت سرعت روی یخ اسفلای

تومان28000000تومان42800000

سنجش

توضیحات تکمیلی

نوع تیغه

تیغه DOUBLEFF, تیغه GOLD, تیغه WARRUN